Tài liệu miễn phí

Điều khoản sử dụng tài liệu miễn phí

 • Trên trang này, chúng tôi chủ yếu cung cấp các tài liệu minh họa miễn phí có thể được sử dụng để phát triển trò chơi thương mại và doujin.
  *Tất nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác ngoài trò chơi.
 • Cho phép sử dụng với mục đích thương mại.
 • Không được phép phân phối lại dữ liệu.
 • Được phép sửa đổi và/ hoặc sử dụng một phần có sẵn.
 • Không được phép liên kết trực tiếp đến tài liệu.
 • Không bắt buộc cung cấp thông tin tin dụng (Mặc dù chúng tôi rất vui nếu bạn làm điều đó)
 • Không cần liên hệ trước với chúng tôi thông qua email hoặc các hình thức khác về việc sử dụng tài liệu.
 • Bản quyền của tác phẩm này thuộc về Công ty TNHH Creative Freaks.
 • Các tác phẩm được sửa đổi hoặc tạo ra dựa trên tài sản của chúng tôi, sẽ được coi là tác phẩm phái sinh từ tài sản gốc của chúng tôi.

Phòng dành cho con gái

Căn hộ phong cách Kyoto (mùa xuân)

Thị trấn lâu đài nền ảo

Công viên Nhật Bản


Japanese Language Only