Contact


Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây.

  Các mục yêu cầuBắt buộc

  Tên công ty

  Họ tênBắt buộc

  Địa chỉ E-mailBắt buộc

  Số điện thoại

  Đính kèm hồ sơ (Sơ yếu lý lịch / Lịch sử làm việc)

  Nội dung liên hệBắt buộc


  Japanese Language Only